1919-2019
100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ
ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις
ένας αιώνας διεκδικήσεις